http://www.georgelam.hk

你個樣對一世都咁好  永不會扮風騷  你個心永不會給染污  連微塵都沾不到  有愛心對邊個都咁好  人善良極討好  你會使我感到十分自豪  直情執到寶

一個人 1280*1024